Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing - 24 januari - VOL

Datum:
woensdag 24 januari 2018 - donderdag 8 februari 2018

De Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing is de eerste module voor deelnemers binnen een leerprogramma van de NAC. De basisopleiding wordt georganiseerd voor en door de departementen. De opleiding is bedoeld voor medewerkers binnen departementen werkzaam op het terrein van crisisbeheersing, en wordt gedoceerd door ervaren experts vanuit de departementen die vanuit hun inzicht en ervaring invulling geven aan de opleiding.

De basisopleiding is een cursus van 2,5 dag, waarvan de eerste twee cursusdagen een hele dag duren. Deze dagen bestaan elk uit drie themablokken. Ter voorbereiding op de cursusdagen maken de deelnemers een self-assessment om inzicht te krijgen in hun kennis van het Nederlandse crisisbeheersingsstelsel.

De cursus sluit af met een dagdeel crisissimulatie, het praktische sluitstuk van de Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing. Samen met andere deelnemers duik je in een grote crisis op de luchthaven Schiphol. Deelnemers worden verdeeld over drie teams (het regionaal operationeel team, het regionaal beleidsteam en een team bestaand uit DDC-en en het NCC, samenkomend in een interdepartementaal Adviesteam). In ieder team hebben de deelnemers een eigen rol. Bij binnenkomst ontvangt iedere deelnemer een rolbeschrijving. Gedurende drie rondes moet ieder team bepalen wat de issues zijn die spelen en daarop acties uitzetten of besluiten nemen. Interactie tussen de drie niveaus blijkt cruciaal en soms ook een achilleshiel. De simulatie laat de deelnemers ervaren dat waar je zit ook vaak bepaalt waar je staat.

De crisissimulatie geeft je meer gevoel voor operationele, strategische en politiek-bestuurlijke dilemma’s, inzicht in de wijze waarop besluitvorming al dan niet tot stand komt, en een beter begrip van het belang van publieke zingeving.

Heeft u interesse in de module? Maak dit dan kenbaar bij uw leidinggevende, OTO-coördinator of hoofd DCC. Zij melden u dan aan bij de NAC.