Voortgangsrapportages Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Het kabinet informeert de Tweede Kamer vier keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Het Actieprogramma bestaat uit 38 maatregelen gericht op de bestrijding en verzwakking van de jihadistische beweging in Nederland en het voorkomen van radicalisering. Iedere rapportage bestaat uit een Kamerbrief, de voortgang per maatregel, en eventueel een of meer bijlagen.

8 voortgangsrapportages

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Beleidsbrief DTN44 en VGR

Kamerstuk | 06-04-2017 | Pdf document

Bijlage 1 voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme

18-04-2017 | Pdf document

Bijlage 2 Moties en toezeggingen

18-04-2017 | Pdf document

6e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadism

Kamerstuk | 05-04-2017 | Pdf document

Bijlage 1 Zesde Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

05-04-2017 | Pdf document

Bijlage 2 Moties en toezeggingen

05-04-2017 | Pdf document

Beleidsbrief VGR7 en DTN43

Kamerstuk | 14-11-2016 | Pdf document

Bijlage 1: Zevende Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

14-11-2016 | Pdf document

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

14-11-2016 | Pdf document

5e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Kamerstuk | 16-03-2016 | Pdf document

Bijlage 1 Vijfde Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

16-03-2016 | Pdf document

Bijlage 2 Moties en toezeggingen

16-03-2016 | Pdf document

4e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Kamerstuk | 09-11-2015 | Pdf document

Bijlage 1 - 4e voortgangsrapportage actieprogramma

09-11-2015 | Pdf document

Bijlage 2 - Moties en toezeggingen

09-11-2015 | Pdf document

Bijlage 3 - Familieondersteuning en exits

09-11-2015 | Pdf document

Bijlage 4 - Onderzoek strafbaarstelling door terroristen beheerd gebied

09-11-2015 | Pdf document

Bijlage 5 - Stand van zaken wetsvoorstellen

09-11-2015 | Pdf document

3e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Kamerstuk | 29-06-2015 | Pdf document

Bijlage 1: Derde voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

29-06-2015 | Pdf document

Bijlage 2: Moties en Toezeggingen Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

29-06-2015 | Pdf document

2e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Kamerstuk | 07-04-2015 | Pdf document

Bijlage 1: Tweede voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

07-04-2015 | Pdf document

Bijlage 2: Moties en Toezeggingen Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

07-04-2015 | Pdf document

1e Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Kamerstuk | 12-11-2014 | Pdf document

Bijlage 1 - voortgangsrapportage

12-11-2014 | Pdf document