Precursoren voor explosieven

Precursoren voor explosieven

Zelfgemaakte explosieven zijn een veelgebruikt wapen voor terroristen en andere criminelen. Dit komt door de relatief vrije verkrijgbaarheid van veel grondstoffen. De beschikbaarheid van deze stoffen wordt beperkt door EU verordening 98/2013 en de Nederlandse Wet precursoren voor explosieven.

De gevolgen van de wetgeving zijn als volgt:

  • De verkoop van bepaalde precursoren voor explosieven te beperken door invoering van een vergunningplicht voor particulieren. Producten, die de bepaalde (bij naam genoemde) stoffen bevatten in concentraties boven de grenswaarde, mogen slechts aan particulieren verkocht worden die in het bezit zijn van een vergunning.

Het gaat hierbij om de volgende (producten met) chemicaliën:

StofGrenswaarde
Waterstofperoxide12%
Nitromethaan30%
Salpeterzuur
3%
Kaliumchloraat40%
Kaliumperchloraat40%
Natriumchloraat40%
Natriumperchloraat40%

Voor meer informatie over de aanvraag van de vergunning kunt u terecht op:

https://www.ilent.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven

  • In Nederland gevestigde marktdeelnemers te verplichten om verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van deze precursoren voor explosieven en een aantal andere precursoren voor explosieven waarvoor een meldplicht geldt te melden bij de overheid (‘Meldpunt verdachte transacties’).

Het gaat hierbij om de stoffen die vallen onder 1 en de onderstaande stoffen:

StofKan aanwezig zijn in
WaterstofperoxideBleekmiddel, haarbleekmiddel, ontsmettingsmiddel, schoonmaakmiddel
NitromethaanBrandstof voor modelbouw
SalpeterzuurEtsvloeistof, metaalbewerkingsvloeistof
Kaliumchloraat, kaliumperchloraat, natriumchloraat, natriumperchloraat(Alleen in pure vorm verkrijgbaar)
AcetonNagellakverwijderaar, oplosmiddel
HexamineBrandstoftablet (voor kamperen, modelbouw)
ZwavelzuurGootsteenontstopper, accuzuur
AmmoniumnitraatMinerale meststof
Calciumammoniumnitraat (KAS)Minerale meststof
Kaliumnitraat, natriumnitraat, calciumnitraat (kalksalpeter)Minerale meststof, conserveermiddel
Aluminium / Magnesium poederIn pure vorm, in verfmengsels
Magnesiumnitraat hexahydraatMinerale meststof

Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën

U kunt in Nederland 24/7 per telefoon verdachte transacties, verdwijningen en diefstal melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën via: 088 154 00 00. Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 mag u ook melden via precursoren@belastingdienst.nl.

Bij dit meldpunt kunt u ook terecht voor meldingen van verdachte transacties van grondstoffen voor drugs en chemische wapens. Hiervoor kunt u gebruik maken van het onderstaande meldingsformulier.

Meer informatie

Om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen zijn de volgende informatieproducten ontwikkeld:

  • De folder en poster 'Uw waakzaamheid maakt het verschil' vatten samen wat van bedrijven verwacht wordt en geven praktische handvatten voor het verantwoord verkopen van producten. De folder richt zich op winkelmanagement, terwijl de poster bedoeld is voor verkopend personeel.
  • De NCTV heeft samen met partners van het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen een e-learning ontwikkeld om verdacht gedrag in relatie tot deze nieuwe wetgeving beter te kunnen identificeren. Voor meer informatie of toegang tot deze e-learning kunt u contact opnemen met explosieven@nctv.minjenv.nl.
  • Tevens heeft de NCTV met bovenstaande partners een modelovereenkomst met betrekking tot internet verkoop opgesteld. Download de publieksversie hier. Voor de volledige versie kunt u contact met ons opnemen.
  • De NCTV heeft samen met relevante sectoren een voorbeeldlijst ontwikkeld die als hulpmiddel kan dienen om de producten te identificeren die onder de wetgeving vallen. De lijst is opvraagbaar via explosieven@nctv.minjenv.nl.

Voor overige vragen over deze wetgeving kunt u contact opnemen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid via explosieven@nctv.minjenv.nl.