Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (MNVC) was een tweemaandelijkse uitgave van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het MNVC is begonnen als een Nieuwsbrief Crisisbeheersing. Het blad groeide in de loop der jaren uit tot een magazine waarin alle aspecten van nationale veiligheid en crisisbeheersing aan bod kwamen. Wie de jaargangen doorbladert, krijgt een goed beeld van de veranderingen die het dynamische veiligheidsterrein in de periode van vijftien jaar heeft doorgemaakt.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteurs.

39 magazines

Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (zoekoverzicht)

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt zoeken. U kunt ook op een deel van de zoekterm zoeken met behulp van een asterisk (zoekterm*).

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet