Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing is een tweemaandelijkse uitgave van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het blad informeert, signaleert en biedt een platform aan bestuurders en professionals over beleidsontwikkeling, innovatie, uitvoering en evaluatie ten aanzien van nationale veiligheid, terrorismebestrijding en crisisbeheersing.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteurs.

39 magazines

Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (zoekoverzicht)

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt zoeken. U kunt ook op een deel van de zoekterm zoeken met behulp van een asterisk (zoekterm*).

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie