Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN)

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) is een globale analyse van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en Nederlandse belangen in het buitenland. Het DTN wordt vier maal per jaar uitgegeven.

47 documenten

Sorteren op: Datum / Relevantie

Beleidsbrief DTN 45

Webpagina | 23-06-2017 | Pdf document

DTN 45, samenvatting

23-06-2017 | Pdf document

DTN 45, bijlage stand van zaken moties en toezeggingen

23-06-2017 | Pdf document

DTN 45, infographic

23-06-2017 | Pdf document

Beleidsbrief DTN 44 en VGR

Webpagina | 06-04-2017 | Pdf document

DTN 44, samenvatting

06-04-2017 | Pdf document

DTN 44, Infographic

06-04-2017 | Pdf document

Beleidsbrief bij DTN 43 en VGR7

Webpagina | 14-11-2016 | Pdf document

DTN 43, samenvatting

14-11-2016 | Pdf document

DTN 43, samenvatting in beeld

14-11-2016 | Pdf document

Kamerbrief DTN 42

Webpagina | 11-07-2016 | Pdf document

DTN 42, samenvatting

11-07-2016 | Pdf document

DTN 42, samenvatting in beeld

11-07-2016 | Pdf document

Barometer van de dreiging, Tien jaar Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 2005 - 2015

Webpagina | 26-05-2016 | Pdf document

Essay Barometer

20-01-2016 | Pdf document

Beleidsimplicaties DTN 41

Webpagina | 16-03-2016 | Pdf document

DTN 41, samenvatting

16-03-2016 | Pdf document

Verslag conferentie 10 jaar DTN

16-03-2016 | Pdf document

Beleidsimplicaties DTN 40

Webpagina | 09-11-2015 | Pdf document

DTN 40, samenvatting

09-11-2015 | Pdf document

Beleidsimplicaties DTN 39

Webpagina | 29-06-2015 | Pdf document

DTN 39, samenvatting

29-06-2015 | Pdf document

Actualisatie DTN 39, samenvatting

01-09-2015 | Pdf document

Actualisatie DTN 39, TK brief

01-09-2015 | Pdf document

Verklaring Parijs (Engels), bijlage TK brief

01-09-2015 | Pdf document

Verklaring Parijs (Frans), bijlage TK brief

01-09-2015 | Pdf document

Beleidsimplicaties DTN 38

Webpagina | 07-04-2015 | Pdf document

DTN 38, samenvatting

07-04-2015 | Pdf document

Beleidsbevindingen DTN 37

Webpagina | 12-11-2014 | Pdf document

DTN 37, samenvatting

12-11-2014 | Pdf document

Fenomeenanalyse jihadisme en reflectie op radicalisering

12-11-2014 | Pdf document

Een overzicht van onderzoeken en evaluaties van eerdere maatregelen

12-11-2014 | Pdf document