Veelgestelde vragen

Voor wie is deze informatie bedoeld?

De informatie op deze website is bedoeld voor álle ondernemers en organisaties op drukke plekken die zich mogelijk zorgen maken over hun veiligheid en dat van hun klanten, bezoekers, personeel etc.

Met een ‘drukke plek’ wordt  een locatie bedoeld waar veel mensen samen kunnen komen, bijvoorbeeld om te studeren, winkelen, dineren, zaken te doen of om vermaakt te worden. Denk hierbij aan stadions, winkelstraten en –centra, uitgaansgelegenheden, hotels, toeristische attracties, bioscopen en openbare ruimten in het algemeen (zowel binnen als buiten).

Over het algemeen hebben deze plekken een open karakter en is er weinig tot geen permanente beveiliging aanwezig. Het aantal aanwezigen kan verschillen tussen dag en nacht, per seizoen en/of kan tijdelijk zijn.

Ik wil een banner op mijn eigen website plaatsen. Kan dat?

Zeker. Dit stellen wij zeer op prijs. Samen zorgen we er zo voor dat vele geïnteresseerden kennis kunnen nemen van deze informatie.

Sla de afbeelding op als .png en link de banner naar www.nctv.nl/onderwerpen/veilig-ondernemen-op-drukke-plekken.

Welke kenmerken heeft een drukke plek met mogelijk meer risico?

  • Grote mensenmassa’s aanwezig
  • Symbolische waarde (historisch, iconisch, religieus, cultureel of politiek)
  • (Inter)nationale bekendheid
  • Open karakter: makkelijk te betreden en met snelheid inrijdbaar

Waarom plegen terroristen aanslagen op een drukke plek?

  • Het vergroot de kans op meer slachtoffers
  • De willekeurig aard verhoogt het psychologisch effect. Iedereen had hier kunnen zijn
  • Een aanslag is makkelijker uitvoerbaar vanwege het open en toegankelijke karakter van de locatie
  • Vanwege de (mogelijk) sterke symbolische waarde
  • Het levert wereldwijde media-aandacht op

Wat is het verschil tussen risico en dreiging?

Een risico betekent dat het ‘voorstelbaar’ is dat er iets kan gebeuren. Bij een dreiging is er specifieke informatie dat er iets staat te gebeuren.

Hoe specifieker de dreiging met bijvoorbeeld locatie, tijdstip en/of geweldsmiddelen, hoe gerichter er maatregelen kunnen worden getroffen. Om die dreiging weg te nemen, maar ook om de gevolgen te beperken. Voorbeelden hiervan zijn het aanhouden van verdachten en het nemen van extra beveiligingsmaatregelen.

Inlichtingendiensten, politie, openbaar ministerie, gemeenten en andere overheden werken nauw samen. Ondernemingen worden, waar mogelijk, geïnformeerd over de dreiging. Zowel de overheid als de betreffende onderneming kunnen, al naar gelang de dreiging, aanvullende maatregelen treffen.

Bij een risico is er geen specifieke informatie dat er iets staat te gebeuren. De kans is alleen niet helemaal uitgesloten. Ondernemingen en instellingen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het inschatten van en het omgaan met risico’s voor medewerkers en bezoekers. Als u wilt weten welke maatregelen uw onderneming of organisatie kunt treffen, bekijk dan onze gids (PDF) met voorbeeldmaatregelen.

Hoe weet ik of mijn onderneming risico loopt?

Voer een risicoanalyse uit. Dit kunt u zelf doen (bijvoorbeeld met behulp van het stappenplan) en u kunt hier ook een beveiligingsbureau voor inschakelen. Technische beveiligingsbedrijven kunt u bijvoorbeeld vinden via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 

Particuliere beveiligingsbedrijven met een vergunning van de minister van Justitie en Veiligheid zoals bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) kunt u bijvoorbeeld vinden via de websites van diverse brancheorganisaties.

Moet ik bij een hogere kwetsbaarheid en risico’s maatregelen treffen?

U kunt op basis van inzicht in kwetsbaarheden en risico’s bewust keuzes maken over het treffen van maatregelen. Dit is mede afhankelijk van uw bedrijfsmogelijkheden. Bedenk wat u zelf kunt doen en wat eventueel samen met andere ondernemers. Zorg ervoor dat uw basismaatregelen altijd op orde zijn, zoals bedrijfshulpverlening, informatiebeveiliging en andere beveiligingsmaatregelen. Niet alleen om een terroristische aanslag te voorkomen, maar ook in verband met andere veiligheidsrisico’s zoals grote mensenstromen in of rond uw onderneming.

Wat mag ik van de overheid verwachten?

De gemeente en de Rijksoverheid nemen beveiligingsmaatregelen om personen en organisaties te beschermen die het doelwit kunnen worden van aanslagen. Dit verkleint het risico op terroristische aanslagen.

Over het algemeen doet zij dit informatiegestuurd. Dat betekent dat beveiligingsmaatregelen worden genomen als daar aanleiding toe is (bij specifieke informatie of een groot risico). Het is daarom van belang dat u verdachte situaties meldt bij de lokale politie.

De gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. Maatregelen worden getroffen onder verantwoordelijkheid van de burgemeester of (hoofd)officier van justitie. De politie is het eerste aanspreekpunt voor bedrijven bij een terroristische dreiging of bij verdachte of ongebruikelijke handelingen.

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de veiligheid van een beperkte groep personen, objecten en diensten. Ook duidt en identificeert zij dreigingen en risico’s. Dat doet zij onder andere door het uitbrengen van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
De NCTV stelt ten minste 3 maal per jaar het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) op. Het DTN beschrijft de (inter)nationale terroristische dreiging tegen Nederland. Het DTN is gebaseerd op onder meer (geheime) informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en informatie uit (inter)nationale openbare bronnen. De overheid gebruikt het DTN voor het formuleren van haar contra-terrorismebeleid op verschillende niveaus.

Waar heb ik toestemming voor nodig of moet ik over afstemmen met de overheid?

Het kan zijn dat u voor bepaalde beveiligingsmaatregelen in de openbare ruimte, zoals camera’s of fysieke maatregelen tegen inrijden, een vergunning moet aanvragen. Iedere ondernemer die overweegt fysieke veiligheidsmaatregelen te treffen wordt geadviseerd contact op te nemen met de betreffende gemeente. Zie daarvoor de website van uw gemeente. Ook zijn er voorschriften over waar bijvoorbeeld cameratoezicht aan moet voldaan. Zie de website van het CCV voor meer informatie.