Dossier: Basisveiligheid

Zorg er altijd voor dat uw basisveiligheid op orde is. Veel van de voorzorgsmaatregelen die worden gebruikt om veilig en gezond te werken en om criminelen af te schikken zijn ook effectief tegen terroristen. In de meeste gevallen is het daarom niet nodig om extra maatregelen te treffen.

Belangrijkste voorbeeldmaatregelen Basisveiligheid

Hieronder vindt u voorbeeldmaatregelen met een toelichting die uw onderneming kan treffen. Gebruik de tips en handvatten ter inspiratie. Kies de maatregelen die voor u relevant zijn.

Vergroot afbeelding Infographic Drukke plekken - Basismaatregelen

Maak een risicoanalyse van uw onderneming

Deze analyse maakt inzichtelijk welke risico’s uw organisatie loopt, welke risico’s acceptabel zijn en tegen welke risico’s maatregelen nodig zijn. De risicoanalyse maakt de ernst van het effect van de meest waarschijnlijke acties van mensen die kwaad willen duidelijk, rekening houdend met de bestaande weerstand van de organisatie. Dit kunt u zelf doen op de pagina Risicoanalyse en veiligheidsplan, klik hiervoor op de groene button rechts op de pagina.

U kunt hier ook een beveiligingsbureau voor inschakelen. Suggesties voor technische beveiligingsbedrijven kunt u vinden via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Particuliere beveiligingsbedrijven met een vergunning van de minister van Justitie en Veiligheid zoals bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) kunt u vinden via de websites van diverse brancheorganisaties.

Wees alert op verdachte objecten, personen of transacties én meld

Op de website van Veilig ondernemen begint hier zijn voorbeelden van trainingen te vinden op het gebied van criminaliteit die een bijdrage leveren bij het creëren van bewustzijn bij uw personeel, bijvoorbeeld de 360 graden veiligheidstraining.

Bij mogelijke verdachte handelingen is contact met de lokale politie aan te raden. Mogelijk heeft u specifieke afspraken met de politie over waar u terecht kunt met uw zorgen. Als dat niet het geval is kunt u contact opnemen met 0900-8844 (geen spoed) of 112 (spoed, bijvoorbeeld in geval van levensbedreigende situaties of een misdrijf).

Wilt u meer weten over verdachte transacties? Bezoek de website van Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Daar ziet u onder andere welke transacties u moet melden.

Ken de ondernemers die bij u in de buurt gevestigd zijn

Met naburige ondernemers kunt u afspraken maken over het elkaar informeren over incidenten, het gezamenlijk inhuren van beveiligingspersoneel of het bespreken van verdachte of risicovolle situaties in de afzonderlijke ondernemingen en de publieke ruimte. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te faciliteren, maar u kunt hierbij denken aan een:

 • Gezamenlijk Keurmerk Veilig Ondernemen
 • Structureel veiligheidsoverleg
 • App- of SMS-groep met het thema 'veiligheid'
 • Stichting collectieve beveiliging oprichten
 • Aanpak 'Veilig Uitgaan' (zie ook de website van het CCV)
 • Gezamenlijk online platform (bijvoorbeeld chainels)
 • Gezamenlijke Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Zorg voor een nette en overzichtelijke omgeving

Houd uw gebouw en omgeving zo net en overzichtelijk mogelijk. In een nette omgeving vallen afwijkende en verdachte situaties eerder op.

Denk na over toegang en ontvangst

 • Heldere scheiding tussen publieke en niet-publieke ruimtes
 • Personeel herkenbaar door middel van naamplaatjes en/of uniform
 • Aanspreken onbekende en onherkenbare personen in de niet-publieke ruimtes
 • Receptie of gastheer/vrouw
 • Uitdelen bezoekerspassen en de verplichting deze te dragen (denk ook aan het innemen)

Inventariseer ook locaties zoals technische ruimten en magazijnen en neem deze op in het toegangsbeleid. Overweeg:

 • Toegangscontrole
 • Zonering
 • Sleutelplan en sleutelbeheer
 • Autorisatie van personeel tot bepaalde bedrijfsonderdelen en -systemen