Welke eisen voor opslag van goederen zijn er?

Het is van belang om de precursoren die u heeft op een goed en veilige plek op te slaan. Dat wil zeggen het liefst in een gesloten kast of afgesloten ruimte. Verschillende precursoren liever ook niet op dezelfde plank naast elkaar zetten. Ook zijn er nog andere eisen denkbaar. Als u een vergunning aanvraagt bij ILenT kunt u hier meer informatie over krijgen.