Wat is het doel van de wet?

Het doel van de nieuwe wetgeving is het nog meer reguleren van de markt als het gaat om precursoren voor explosieven. Op deze manier zijn er in de EU overal dezelfde regels van toepassing op het aanbieden, het binnenbrengen, het bezit en het gebruik van stoffen of mengsels die kunnen worden misbruikt voor illegale vervaardiging van explosieven.

Het is een aanscherping van de bestaande wet en kent een aantal nieuwe verplichtingen zoals de verificatieverplichting en de informatieverplichting voor professionele gebruikers. Nieuw is ook dat er twee stoffen zijn toegevoegd aan de lijst voor precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt: zwavelzuur en ammoniumnitraat.

Het uiteindelijke doel van de wetgeving is dus eigenlijk niets anders dan het veilig houden van Nederland en het voorkomen dat er aanslagen plaatsvinden!