Wanneer een klant meerdere inkopers heeft, moeten dan van alle inkopers die de precursor kopen een kopie ID worden opgeslagen? Of alleen van één van hen?

Ja van allemaal, want het zijn allemaal transacties. Echter een kopie van het ID geeft te veel info. Dus liever geen kopie of een kopie waarbij je dan alle niet nodig info weglakt.