Waarom moet ik als verkoper bij verkoop aan een zakelijke gebruiker controleren waar de klant het product voor wil gebruiken?

Dat moet omdat op die manier misbruik van zakelijke verkopen tegengegaan kan worden, om bijvoorbeeld een vergunning aanvraag te omzeilen. 

Een precursor op lijst 1 mag niet aan een particulier verkocht worden zonder vergunning, en mag alleen voor de uitoefening van werk-beroeps of bedrijfsmatige activiteiten dienen. Als bijvoorbeeld een notaris kunstmest met ammoniumnitraat nodig heeft, dan hoort dat (zeer waarschijnlijk) niet tot de bedrijf/beroepsactiviteiten van de notaris en is het geen professioneel gebruik. In dit geval dient men een vergunning aan te vragen bij ILT . Bij twijfel, bijvoorbeeld als de klant geen duidelijk antwoord op deze vraag heeft, mag een verkoper de verkoop weigeren en dient de verkoper deze verdachte transactie binnen 24 uur te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën: 088 154 00 00.