Waarom is deze wetgeving er?

In de afgelopen jaren is het onder anderen voor terroristen relatief eenvoudig gebleken om met vrij verkrijgbare grondstoffen zelf explosieven te maken. Een bekend voorbeeld van een aanslag met zelfgemaakte explosieven was die in de Londense metro in 2005. Een voorbeeld van een mislukte aanslag met zelfgemaakte explosieven deed zich voor in 2009. Een man probeerde met zelfgemaakte explosieven een aanslag te plegen in een vliegtuig van Amsterdam naar Detroit. De explosieven gingen niet goed af en hij werd overmeesterd. Drie mensen lopen wel brandwonden op. 

In 2013 is daarom al Europese wetgeving gemaakt die in werking is getreden om de verkoop van grondstoffen waarmee je explosieven, ofwel precursoren voor explosieven, kunt maken moeilijker te maken. In Nederland is de verordening sinds 1 september 2014 van toepassing.

Helaas bleek dat ondanks deze wetgeving nog steeds aanslagen in de EU gepleegd werden met zelfgemaakte explosieven, zoals in Brussel in 2016 op de luchthaven en in metrostations.  Een ander bekend voorbeeld is de aanslag in 2017 bij een concert van Ariane Grande. Uit onderzoek bleek dat de aanslag met materiaal gepleegd is, dat online gekocht is. Daardoor bleek dat er nog wel hiaten in de bestaande EU wetgeving zaten.

Ook zijn er pogingen gedaan zijn om aanslagen met eigengemaakte explosieven te plegen dicht bij huis, in Nederland zijn in 2020 zes mannen veroordeeld voor het plannen van een aanslag met kunstmest of een niet nader genoemd groot publiek evenement). Net buiten Barcelona in 2017 probeerde een groep mannen hun eigen explosieven te maken om een aanslag te plegen, wat mislukte omdat de eigen bommenfabriek per ongeluk werd opgeblazen. Dat toont de onvoorspelbaarheid van eigengemaakte (home made) explosieven en dus ook de kwetsbaarheid. Het is van belang om burgers te beschermen en daarom is het noodzakelijk dat goede wetgeving bestaat!

Kijk hier voor een compleet overzicht van de meest recente aanslagen in de EU