Verandert er iets voor online marktplaatsen (websites die verkoop tussen twee partijen bemiddelen) met deze wetgeving?

Ja, in deze wetgeving worden online marktplaatsen expliciet overal genoemd. Online marktplaatsen dienen maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de gebruikers van de websites voldoen aan de wetgeving zoals die ook voor interactie tussen andere (niet online) marktdeelnemers en de klanten geldt (particulier of professioneel gebruiker). Ook webshops dienen zich te houden aan de regels.