Op welke stoffen is de wet van toepassing?

Vanaf 1 februari 2021 gelden de volgende verplichtingen voor stoffen op lijst 1:

  1. Bedrijven moeten een verificatieplicht uitvoeren op de identiteit van de klant en checken of een vergunning nodig is of niet. Is een vergunning nodig, dan volgt vergunningscontrole.
  2. Bedrijven moeten gegevens van de klant registreren en bewaren voor een periode van 18 maanden. Het staat hen hierin vrij op welke manier ze dit willen doen, mits ze rekening houden met de privacyregelgeving (AVG).
  3. Alle verdachte transacties, diefstal, en vermissing moeten binnen 24 uur worden gemeld bij het meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën: 088 154 00 00.
  4. Bedrijven moeten de zakelijke klant informeren dat het product dat zij kopen een precursor voor explosieven is waarvoor regels en verplichtingen gelden. De informatieplicht geldt dus niet voor de consument.
  5. Bedrijven moeten hun personeel trainen en instrueren zodat ze op de hoogte zijn van de verplichtingen die gelden voor het verhandelen van precursoren en uitvoering kunnen geven aan de wet.
Lijst 1: precusoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt
Naam van de stof Grenswaarde Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening
Salpeterzuur 3% g/g 10% g/g
Waterstofperoxide 12% g/g 35% g/g
Zwavelzuur 15% g/g 40% g/g
Nitromethaan 16% g/g 100% g/g
Ammoniumnitraat 16 % g/g stikstof in verhouding tot ammoniumnitraat (zie verordening voor details) Geen verlening van vergunningen toegestaan
Kaliumchloraat 40% g/g Geen verlening van vergunningen toegestaan
Kaliumperchloraat 40% g/g Geen verlening van vergunningen toegestaan
Natriumchloraat 40% g/g Geen verlening van vergunningen toegestaan
Natriumperchloraat 40% g/g Geen verlening van vergunningen toegestaan

Vanaf 1 februari 2021 gelden de volgende verplichtingen voor stoffen op lijst 2:

  1. Alle verdachte transacties, diefstal, en vermissing moeten binnen 24 uur worden gemeld bij het meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën: 088 154 00 00.
  2. Bedrijven moeten de zakelijke klant informeren dat het product dat zij kopen een precursor voor explosieven is waarvoor regels en verplichtingen gelden. De informatieplicht geldt dus niet voor de consument.
  3. Bedrijven moeten hun personeel trainen en instrueren zodat ze op de hoogte zijn van de verplichtingen die gelden voor het verhandelen van precursoren en uitvoering kunnen geven aan de wet.

Lijst 2: precusoren voor explosieven die moeten worden gemeld

Naam van de stof
Hexamine
Aceton
Kaliumnitraat
Natriumnitraat
Calciumnitraat
Calciumammoniumnitraat
Magnesium, poeders
Magnesiumnitraathexahydraat
Aluminium, poeders