Is in alle landen in de EU de praktische invulling hetzelfde? Wat moet er gedaan worden als er verschillen zijn?

Nee, landen hebben ruimte om enkele passages uit de wet zelf in te vullen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vergunningenstelsel voor particulieren. De EU heeft de keuze gegeven voor een totaal verbod van de stoffen of een vergunningenstelsel. In Nederland is gekozen voor het vergunningenstelsel, maar in onze buurlanden België en Duitsland is bijvoorbeeld gekozen voor een algeheel verbod van de stoffen door particulieren.

Een compleet overzicht van welk systeem (algeheel verbod of vergunningstelsel) in welke EU lidstaat geldt, kun je vinden op de site van de Europese Commissie. 

Op die site vind je ook een lijst met contactpunten van de verschillende EU landen.