Moeten verkoper van buiten de Europese Unie zich ook aan de regelgeving houden? En als ik producten buiten de Europese Unie wil verkopen (ook het Verenigd Koninkrijk)?

Ja. Deze verordening reguleert het “aanbieden, binnenbrengen, bezitten of gebruiken“ op de interne markt van de EU. Dat betekent dus dat marktdeelnemers en online marktplaatsen gebonden zijn wanneer het aanbieden, binnenbrengen, bezitten of gebruiken in de EU gebeurt.

Voor het verkopen van producten aan klanten buiten de EU geldt dat bedrijven zich niet aan de regelgeving hoeven te houden.