Hoe wordt er straks gecontroleerd of men zich aan deze wetgeving houdt?

De EU heeft de regeling van de precursoren in een Verordening neergelegd. Deze regels gelden ongeacht of Nederland deze regelgeving in een eigen wet opneemt. Maar om de regels in de Verordening beter af te stemmen op de Nederlandse situatie zijn aanpassingen gedaan in de Wet precursoren voor explosieven en de regeling die daarbij hoort.

Iedereen in Nederland is dus verplicht om zich hieraan te houden. In Nederland wordt toezicht gehouden op de uitvoering van deze wet door de Inspectie Leefbaarheid en Transport. Deze kunnen bij u controleren of u uitvoering geeft aan de wet. Overtredingen van de wet zullen in het ergste geval gemeld worden aan het Openbaar Ministerie wat kan leiden tot een strafzaak. U kunt een gevangenisstraf, een taakstraf of een geldboete krijgen en ook zult uw criminele antecedenten daarna geregistreerd worden.