Hoe kan aan de verificatieplicht worden voldaan met voldoende oog voor de AVG?

Algemene regel is dat je alleen over die persoonsgegevens beschikt die echt nodig zijn voor de uitvoering van de Verordening, de wet en de regeling. Persoonsgegevens van de koper moet je 18 maanden bewaren. Dat staat in de Verordening en valt dus binnen de richtlijnen van de AVG. Je mag echter niet meer gegevens bewaren dan nodig. Foto en BSN nummer zijn overbodig want je hebt van tevoren geverifieerd en gezien dat de persoon daadwerkelijk is wij hij/ zij zegt te zijn. Daarom hoef je alleen de naam van te noteren, het type ID en het nummer van het ID.