Hoe herken je een verdachte transactie en verdacht gedrag?

Een verdachte transactie is elke aankoop of poging tot aankoop waarbij er redelijke vermoedens bestaan dat het product gebruikt zal worden voor criminele doeleinden. Verdacht gedrag van de klant kan hier een aanwijzing voor zijn. Voorbeelden van verdacht gedrag zijn wanneer een klant:

  • Nerveus overkomt, gesprekken vermijdt, of niet het gebruikelijke type klant is;
  • Ongebruikelijke hoeveelheden of ongebruikelijke combinaties van producten wil kopen;
  • Niet weet hoe het product normaal gebruikt wordt;
  • Niet wil vertellen waarvoor hij/zij het product gaat gebruiken;
  • Alternatieve producten of producten met een lagere concentratie weigert;
  • Alleen contant wil afrekenen, vooral bij grote hoeveelheden;
  • Weigert informatie over identiteit of adres te geven wanneer dit gevraagd wordt;
  • Het product op ongebruikelijke wijze wil laten verpakken of vervoeren.