Geldt de wet ook voor verkopen online?

Webshops dienen zich net als “gewone΅ winkels ook aan de regelgeving te houden.

In de wet wordt ook specifiek verwezen naar de verkoop van precursoren voor explosieven op online marktplaatsen. Deze hebben de verplichting om de handelaren op hun websites te wijzen op de verplichtingen die de wet met zich meebrengt en om tools ter beschikking die stellen die de naleving van die verplichtingen makkelijker maakt.