Precursoren voor explosieven

Zelfgemaakte explosieven zijn een veelgebruikt wapen voor terroristen en andere criminelen. Dit komt door de relatief vrije verkrijgbaarheid van veel grondstoffen. De beschikbaarheid van deze stoffen wordt beperkt door EU verordening 98/2013 en de Nederlandse Wet precursoren voor explosieven.

De gevolgen van de wetgeving zijn als volgt:

  • In Nederland gevestigde verkooppunten zijn verplicht om verdachte transacties, verdwijning en diefstal van producten die bepaalde grondstoffen bevatten te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën.
  • De verkoop van bepaalde precursoren voor explosieven wordt beperkt door invoering van een vergunningplicht voor particulieren. Producten, die de bepaalde (bij naam genoemde) stoffen bevatten in concentraties boven de grenswaarde, mogen slechts aan particulieren verkocht worden die in het bezit zijn van een vergunning.

Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën

Meld verdachte transacties, vermissing en diefstal via 088 154 00 00 of via: precursoren@belastingdienst.nl

Meldplicht verdachte transacties, verdwijning en diefstal

Alle ondergenoemde stoffen waarbij een verdachte transactie, een vermissing of diefstal optreedt, dienen verplicht zo snel mogelijk (per 01-02-2021 verplicht binnen 24 uur) gemeld te worden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën: 088 154 00 00. De chemicaliën kunnen aanwezig zijn in de volgende producten:

Waterstofperoxide

Bleekmiddel, ontsmettingsmiddel, schoonmaakmiddel, contactlenzenvloeistof

Hexamine

Brandstoftablet (voor kamperen, modelbouw)

Nitromethaan

Brandstof voor modelbouw

Salpeterzuur

Etsvloeistof, metaalbewerkingsvloeistof

Kaliumchloraat, kaliumperchloraat, natriumchloraat, natriumperchloraat

(Alleen in pure vorm verkrijgbaar)

Aceton

Nagellakverwijderaar, oplosmiddel

Hexamine

Brandstoftablet (voor kamperen, modelbouw)

Zwavelzuur

Gootsteenontstopper, accuzuur

Ammoniumnitraat

Minerale meststof

Kaliumnitraat, natriumnitraat, calciumnitraat (kalksalpeter)

Minerale meststof, conserveermiddel

Calciumammoniumnitraat (KAS)

Minerale meststof

Magnesiumnitraathexahydraat

Minerale meststof

Aluminiumpoeder, magnesiumpoeder [1] [2]

In pure vorm, in verfmengsels

[1] Met een deeltjesgrootte van minder dan 200 μm.

[2] Als stof of in mengsels met minimaal 70% g/g aluminium of magnesium.

Vergunningplicht voor particulieren

Stoffen en producten die chemicaliën bevatten in concentraties boven de grenswaarden (zie tweede kolom) mogen enkel verkocht worden aan particulieren met een vergunning. Een aantal stoffen is boven een bepaalde concentratie (zie vierde kolom) niet langer verkrijgbaar voor particulieren na 01-02-2021. Hier worden ook geen vergunningen meer voor verleend   

Tot 01-02-2021

Per 01-02-2021

Chemicaliën

Grenswaarde waarboven tot 01-02-2021 een vergunning nodig is

Grenswaarde waarboven per 01-02-2021 een vergunning nodig is
 

Op grond van verordening 2019/1148/EU artikel 5, lid 3

Grenswaarde waarboven per 01-02-2021 geen vergunning verleend wordt

Op grond van verordening 2019/1148/EU artikel 5, lid 3

Salpeterzuur

3%

3%

10%

Waterstofperoxide

12%

12%

35%

Zwavelzuur

N.v.t.

15%

40%

Nitromethaan

30%

16%

100%

Ammoniumnitraat [3]

N.v.t.

16%

Geen verlening van vergunningen toegestaan

Kaliumchloraat

40%

40%

Geen verlening van vergunningen toegestaan

Kaliumperchloraat

40%

40%

Geen verlening van vergunningen toegestaan

Natriumchloraat

40%

40%

Geen verlening van vergunningen toegestaan

Natriumperchloraat

40%

40%

Geen verlening van vergunningen toegestaan

[3] 16% g/g stikstof in verhouding tot het ammoniumnitraat komt overeen met 45,7% ammoniumnitraat na verwijdering onzuiverheden.

Meer informatie

Om verkooppunten te ondersteunen bij het vaststellen van risicovolle producten en het herkennen van verdachte transacties heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid verschillende hulpmiddelen ontwikkeld.

Heeft u vragen over de aanpak van aanslagmiddelen en de meldplicht? Neem dan contact op met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid via precursoren@belastingdienst.nl.

Voor overige vragen over deze wetgeving kunt u contact opnemen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid via explosieven@nctv.minjenv.nl.