Zelfgemaakte explosieven zijn een veelgebruikt wapen voor terroristen en andere criminelen. Dit komt door de relatief vrije verkrijgbaarheid van veel grondstoffen. De beschikbaarheid van deze stoffen wordt beperkt door EU verordening 98/2013 en de Nederlandse Wet precursoren voor explosieven.

De gevolgen van de wetgeving zijn als volgt:

  • De verkoop van bepaalde precursoren voor explosieven te beperken door invoering van een vergunningplicht voor particulieren. Producten, die de bepaalde (bij naam genoemde) stoffen bevatten in concentraties boven de grenswaarde, mogen slechts aan particulieren verkocht worden die in het bezit zijn van een vergunning.

Het gaat hierbij om de volgende (producten met) chemicaliën:

Stof Grenswaarde
Waterstofperoxide 12%
Nitromethaan 16%
Salpeterzuur 3%
Kaliumchloraat 40%
Kaliumperchloraat 40%
Natriumchloraat 40%
Natriumperchloraat 40%
Zwavelzuur 15%
  • In Nederland gevestigde marktdeelnemers te verplichten om verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van deze precursoren voor explosieven en een aantal andere precursoren voor explosieven waarvoor een meldplicht geldt te melden bij de overheid (‘Meldpunt verdachte transacties’).

Het gaat hierbij om de stoffen die vallen onder 1 en de onderstaande stoffen:

Stof Kan aanwezig zijn in
Waterstofperoxide Bleekmiddel, haarbleekmiddel, ontsmettingsmiddel, schoonmaakmiddel
Nitromethaan Brandstof voor modelbouw
Salpeterzuur Etsvloeistof, metaalbewerkingsvloeistof
Kaliumchloraat, kaliumperchloraat, natriumchloraat, natriumperchloraat (Alleen in pure vorm verkrijgbaar)
Aceton Nagellakverwijderaar, oplosmiddel
Hexamine Brandstoftablet (voor kamperen, modelbouw)
Zwavelzuur Gootsteenontstopper, accuzuur
Ammoniumnitraat Minerale meststof
Calciumammoniumnitraat (KAS) Minerale meststof
Kaliumnitraat, natriumnitraat, calciumnitraat (kalksalpeter) Minerale meststof, conserveermiddel
Aluminium / Magnesium poeder In pure vorm, in verfmengsels
Magnesiumnitraat hexahydraat Minerale meststof

Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën

U kunt in Nederland 24/7 per telefoon verdachte transacties, verdwijningen en diefstal melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën via: 088 154 00 00. Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 mag u ook melden via precursoren@belastingdienst.nl.

Bij dit meldpunt kunt u ook terecht voor meldingen van verdachte transacties van grondstoffen voor drugs en chemische wapens. Hiervoor kunt u gebruik maken van het onderstaande meldingsformulier.

Meer informatie

Om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen zijn de folder en poster 'Uw waakzaamheid maakt het verschil' ontwikkeld. Deze producten vatten samen wat van bedrijven verwacht wordt en geven praktische handvatten voor het verantwoord verkopen van producten. De folder richt zich op winkelmanagement, terwijl de poster bedoeld is voor verkopend personeel.

Voor overige vragen over deze wetgeving kunt u contact opnemen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid via explosieven@nctv.minjenv.nl.