Onderdeel van de overheid

We maken een onderscheid tussen verschillende overheidsorganisaties:

  • rijksoverheidsorganisaties (bv. een ministerie, uitvoeringsorganisatie onder ministerie, ZBO of Hoog College van Staat)
  • gemeente, waterschap, veiligheidsregio of provincie
  • andere publieke organisatie

Rijksoverheidsorganisaties

Ik wil meer informatie over cybersecurity of samenwerken binnen mijn sector op het gebied van digitale veiligheid.

Het Nationaal Cybersecurity Centrum biedt meer informatie over het vergroten van uw digitale weerbaarheid, samenwerken op het gebied van cybersecurity en meer.

Lokale, regionale en provinciale overheidsorganisaties

Voor de verschillende lagere overheidsorganisaties zijn er verschillende samenwerkingsverbanden opgericht. Deze samenwerkingsverbanden kunnen u voorzien van informatie over het verhogen van uw digitale veiligheid en kunnen u bijstand verlenen als zich een incident voordoet, dan wel u helpen bij het vinden van bijstand bij een incident.

Andere publieke organisaties

Ik wil meer informatie over cybersecurity of samenwerken binnen mijn sector op het gebied van digitale veiligheid.

Op de website van het NCSC vindt u meer informatie over het vergroten van uw digitale weerbaarheid, en samenwerken op het gebied van cybersecurity. Ook kunt u meer vinden over aansluiting op het Landelijk Dekkend Stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden en nagaan of er wellicht al een samenwerkingsverband binnen uw sector aanwezig is.

Ik heb last van een digitaal incident
Heeft zich een incident voorgedaan en/of bent u het slachtoffer van digitale criminaliteit? U kunt dan het beste: 

  1. Aangifte of melding doen bij de politie in uw regio. Op politie.nl kunt u meer informatie lezen over cybercrime en het doen van aangifte of melding. Ook heeft de politie een brochure met een stappenplan voor IT-specialisten gemaakt voor als u slachtoffer bent geworden van een cyberaanval. De brochure Samen tegen cybercrime (pdf) vindt u hier.
  2. Professionele technische hulp inschakelen voor het herstellen van uw digitale systemen als u er zelf niet uitkomt. U kunt tevens bij uw verzekeraar nagaan of u voor de schade of het herstel verzekerd bent.
  3. Indien het incident aanzienlijke gevolgen heeft voor de continuïteit van een dienst, dan kunt u op grond van artikel 16 Wbni een vrijwillige melding bij het NCSC doen. Meer informatie hierover vindt u bij het NCSC.
  4. Is (mogelijk) sprake van een datalek? Dan dient u dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de meldplicht datalekken en een link naar het meldloket vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.