Bedrijf of andere private organisatie

We maken een onderscheid tussen verschillende private organisaties. Lees daarom hieronder wat het beste bij u past.

Ik ben een bedrijf of andere private organisatie en:

  • aanbieder van clouddiensten, zoekmachine of online marktplaatsen
  • onderdeel van de vitale infrastructuur
  • maak geen onderdeel uit van de vitale infrastructuur

Clouddiensten, zoekmachines of online marktplaatsen

Vitale infrastructuur

Ik wil meer informatie over cybersecurity of samenwerken binnen mijn sector op het gebied van digitale veiligheid.

Informatie over het vergroten van uw digitale weerbaarheid, samenwerken op het gebied van cybersecurity en meer vindt u bij het NCSC.

Niet-vitale infrastructuur

Ik wil meer informatie over cybersecurity of samenwerken binnen mijn sector op het gebied van digitale veiligheid.

Informatie over het vergroten van uw digitale weerbaarheid, samenwerken op het gebied van cybersecurity en meer vindt u bij het NCSC en bij het Digital Trust Center. Kijk hier voor meer informatie over aansluiting op het Landelijk Dekkend Stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden en om na te gaan of er wellicht al een samenwerkingsverband binnen uw sector aanwezig is.

Ik heb last van een digitaal incident
Heeft zich een incident voorgedaan en/of bent u het slachtoffer van digitale criminaliteit? U kunt dan het beste: 

  1. Aangifte of melding doen bij de politie in uw regio. Op deze website van de politie kunt u hier meer informatie over lezen. Ook heeft de politie een brochure met een stappenplan voor IT-specialisten gemaakt voor als u slachtoffer bent geworden van een cyberaanval. De brochure Samen tegen cybercrime (pdf) vindt u hier. Behoort u tot het MKB, dan vindt u meer informatie in deze folder .
  2. Professionele technische hulp inschakelen voor het herstellen van uw digitale systemen als u er zelf niet uitkomt. U kunt tevens bij uw verzekeraar nagaan of u voor de schade of het herstel verzekerd bent.
  3. Indien het incident aanzienlijke gevolgen heeft voor de continuïteit van een dienst, dan kunt u op grond van artikel 16 Wbni een vrijwillige melding bij het NCSC doen. Meer informatie hierover vindt u bij het NCSC .
  4. Is (mogelijk) sprake van een datalek? Dan dient u dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de meldplicht datalekken en een link naar het meldloket vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.