Nationale Cybersecurity Research Agenda III gepresenteerd

Patricia Zorko, directeur Cyber van de NCTV, heeft de 3e editie van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA III) in ontvangst genomen. Veiligheid in het digitale domein is een topprioriteit.

Dit vereist dat onze kennis up-to-date blijft, er innovatieve oplossingen worden ontwikkeld voor veilige hard- en software en we talent, en daarmee onze Nederlandse cybersecurity kennispositie, behouden. Niet voor niets is cybersecurityonderzoek en kennisontwikkeling één van de zeven hoofdambities van de kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA). Het doel is om met de uitvoering van één nationale cybersecurityonderzoeksagenda een bijdrage te leveren aan de cybersecurity van verschillende sectoren.

Vijf pijlers

Een 3e editie van de NCSRA laat zien dat we al een tijdje aan het bouwen zijn. Gegeven de snelle ontwikkelingen in het digitale domein, moet er de komende jaren een extra impuls worden gegeven. De NCSRA III beschrijft de uitdagingen voor cyberbeveiligingsonderzoek rond vijf pijlers, die samen cybersecurityonderzoek en -ontwikkeling in Nederland ondersteunen. Deze pijlers zijn: Ontwerpen, Verdedigen, Governance, Aanvallen en Privacy. Ze geven richting aan het onderzoek en maken interdisciplinaire samenwerking mogelijk. Zo heeft elke pijler bijdragen nodig van computerwetenschappen, techniek, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

Gezamenlijke inspanning

De NCSRA III is ontwikkeld door dcypher, het cybersecurityplatform voor hoger onderwijs en onderzoek dat is opgericht door de ministeries van Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De NCSRA III is een gezamenlijke inspanning van experts uit de publieke, private en academische sector.