Terrorisme en extremisme: evalueren, versterken en blijven ontwikkelen

Bestrijding van terrorisme en extremisme vergt onverminderde aandacht. Er zijn nog steeds kwaadwillenden die zich bezighouden met aanslagplanning binnen Nederland, zoals ook de recente gebeurtenissen in Utrecht hebben laten zien. De dreiging van terrorisme en extremisme blijft in ontwikkeling.

De herovering van het door ISIS bezette gebied, de daarmee veranderende strategie van IS, de terugkeer van uitreizigers in de Nederlandse samenleving, de ontwikkeling en opkomst van andere terroristische groeperingen en mogelijk (onvoorziene) geopolitieke ontwikkelingen zijn een aantal uitdagingen die het vraagstuk onverminderd complex maken. Ook zal Nederland te maken krijgen met ex-gedetineerden die terugkeren in de samenleving maar die hun gedachtegoed mogelijk niet hebben afgezworen en nieuwe connecties hebben gemaakt tijdens detentie. 

De afgelopen jaren is ingezet op de versterking van de integrale aanpak, in lijn met de Contraterrorisme (CT) Strategie 2016-2020 en passend bij de terroristische dreiging. Gezien het dreigingsbeeld is deze aanpak langs een aantal lijnen versterkt, namelijk:

  • Vroegtijdige onderkenning van dreiging, door intensivering van inlichtingenonderzoek naar radicalisering en salafisme, in het kader van contraterrorisme.
  • Borging aanpak van financiering van extremisme en terrorisme.
  • Versterking van digitale weerbaarheid en aanpak extremisme online.
  • Investeren in deradicalisering, re-integratie en strafrechtelijke aanpak.
  • Versterking internationale inzet.

Verschillende vormen van extremisme, waaronder rechts-extremisme en identitair extremisme, nemen toe. Daarom zal er ingezet worden op het toepassen van de integrale aanpak op alle vormen van extremisme, van welke ideologische signatuur dan ook, zodat ook ‘nieuwe’ dreigingen het hoofd geboden kunnen worden.

Vanuit de wetenschap dat de dreiging dynamisch en onzeker is, blijft het van belang om periodiek te reflecteren op de resultaten van de aanpak: passen de maatregelen nog tegen de actuele dreiging? In dit kader worden onderdelen van de aanpak steeds geëvalueerd de CT-strategie 2016-2020. Op basis van deze bevindingen zal de nieuwe CT-strategie samengesteld worden.