Polarisatie tegengaan door brede aanpak gericht op samenleven

Mensen maken zich zorgen over de samenleving en ervaren een groeiend gevoel van onbehagen en soms gevoelens van onmacht.

Ook zijn er zorgen die zich bijvoorbeeld richten op immigratie of integratie. Andere mensen voelen zich niet gelijkwaardig in de Nederlandse samenleving en hebben het gevoel blijvend behandeld te worden als tweederangsburgers. Dit maatschappelijk onbehagen kan een voedingsbodem zijn voor polarisatie en het uitvergroten van maatschappelijke tegenstellingen. Op de langere termijn kan polarisatie zorgen voor het afzwakken van de sociale stabiliteit in Nederland. Het continue onderzoek Burgerperspectieven (1e kwartaal 2019) van het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) wijst op zorgen onder burgers over vergrote tegenstellingen en polarisatie. Daarom gaat de overheid intensiever samenwerken tegen polarisatie via een brede overkoepelende aanpak gericht op de bevordering van samenleven.

Juist bij polarisatie, waar het gaat om een uitvergroting van maatschappelijke tegenstellingen, is het belangrijk dat de overheid alle vormen van maatschappelijke onrust adresseert in haar beleid en communicatie. Communicatie is hierin een belangrijk beleidsinstrument. Gemeenten en instanties zijn volop bezig om polarisatie en de effecten ervan tegen te gaan. Ook de veiligheidsketen kan een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld met wijkagenten die vaak het eerste aanspreekpunt zijn in een wijk.