Nationale Veiligheid Strategie 2019 gepubliceerd

Nationale veiligheid is een dynamisch en veelzijdig begrip, dat vraagt om een aanpak die robuust en flexibel is. In de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) staat wat de nationale veiligheidsbelangen zijn die we moeten beschermen, hoe die belangen op dit moment worden bedreigd en op welke wijze we de weerbaarheid organiseren tegen deze risico’s en dreigingen.

Vergroot afbeelding Landschap met wegen, water, windmolens en een haven
Beeld: ©Aerophotostock.com

De Nationale Veiligheid Strategie 2019 (NVS 2019) maakt een onderscheid tussen veiligheidsvraagstukken die vragen om een versterkte aanpak en veiligheidsvraagstukken die vragen om een onverminderde inzet op weerbaarheid.

Vergroot afbeelding Versterkte aanpak van risico's en dreigingen
Vraagstukken die versterkte aanpak vragen
Vergroot afbeelding Onverminderde inzet op weerbaarheid
Vraagstukken die onverminderde inzet vragen

Strategische cyclus

Met de NVS 2019 start een nieuwe strategische cyclus, die periodiek herhaald wordt om continu te toetsen of de bescherming van de nationale veiligheidsbelangen in de pas loopt met ontwikkelingen van dreigingen en risico’s die de nationale veiligheid kunnen raken. De cyclus kent een omlooptijd van drie jaar, maar wordt tussentijds herijkt aan eventuele nieuwe ontwikkelingen en dreigingen of risico’s voor de nationale veiligheid. Door dit proces is Nederland in staat om zich te blijven beschermen tegen de ontwikkeling van dreigingen en risico’s en wordt de nationale veiligheidsaanpak toekomstbestendig versterkt.