Crisiscommunicatiemiddelen

Crisiscommunicatie is essentieel tijdens een incident of crisis. Slachtoffers en familieleden willen weten wat er aan de hand is en wat zij moeten doen, en ook omwonenden, hulpverleners en bestuurders moeten snel over de juiste informatie kunnen beschikken.

De NCTV heeft diverse crisiscommunicatiemiddelen voor overheden ter beschikking:

  • Website www.crisis.nl
  • Publieksinformatienummer 0800 1351
  • NL-Alert
  • Piketregeling Tolk Nederlandse Gebarentaal

Alle overheden, nationaal, regionaal en lokaal, kunnen tijdens een crisis gebruikmaken van deze middelen.

Crisis.nl

Bij een incident of crisis kunnen overheidsinstanties in ons land (zoals gemeenten of veiligheidsregio's of het Rijk of een ministerie) de website www.crisis.nl gebruiken. De afzender van de crisisinformatie is dan terug te vinden bovenaan de homepage van www.crisis.nl.

Als de website is ingezet bij een crisis, komen er zoveel als mogelijk actuele berichten, adviezen, verwijzingen naar sociale media en antwoorden op veelgestelde vragen over het incident of crisis op te staan.

Als www.crisis.nl niet is ingezet door een overheidsinstantie, is op de site informatie te vinden over hoe mensen zich kunnen voorbereiden op incidenten of crises. 

Publieksinformatienummer

Elke overheid in Nederland kan 24/7 uur gebruik maken van publieksinformatienummer 0800-1351 bij een crisis. Een daarvoor gecontracteerd contactcenter neemt tijdens een incident de beantwoording van publieksvragen waar voor de gemeente, de veiligheidsregio of het ministerie dat het nummer inzet.

De inzettende organisatie is verantwoordelijk voor het tijdig en accuraat aanleveren van (vragen en) antwoorden, waar het contactcenter bellers mee te woord kan staan.

Piketregeling Tolk Nederlandse Gebarentaal

In Nederland zijn ongeveer 1,5 miljoen mensen doof of slechthorend. Een deel daarvan is afhankelijk van een Tolk Nederlandse Gebarentaal. Wanneer er in het kader van een crisis een persconferentie georganiseerd wordt, is het belangrijk dat de boodschap toegankelijk wordt aangeboden aan deze groep.

Daarom heeft de NCTV afspraken gemaakt met het Nederlands Gebarencentrum over de inzet van een tolk tijdens crisissituaties. Ook voor veiligheidsregio’s en gemeenten zijn tolken van het Nederlands Gebarencentrum snel inzetbaar voor een persconferentie door middel van een piketregeling.