Crisiscommunicatiemiddelen

Crisiscommunicatie is essentieel tijdens een incident of crisis. Niet alleen slachtoffers en familieleden willen weten wat er aan de hand is en wat zij moeten doen, ook omwonenden, hulpverleners en bestuurders moeten snel over de juiste informatie kunnen beschikken.

Om aan de informatievraag te kunnen voldoen, heeft de NCTV diverse crisiscommunicatiemiddelen ontwikkeld:

  • Crisis.nl
  • publieksinformatienummer 0800 1351
  • NL-Alert

Alle overheden, nationaal, regionaal en lokaal, mogen tijdens een crisis gebruikmaken van deze middelen.

Crisis.nl

Bij een incident of crisis kunnen overheidsinstanties in ons land (zoals gemeenten of veiligheidsregio's of het Rijk of een ministerie) de website www.crisis.nl gebruiken. De afzender van de crisisinformatie is altijd terug te vinden bovenaan de homepage van www.crisis.nl. Op de website staan actuele berichten, adviezen, verwijzingen naar sociale media en antwoorden op veelgestelde vragen over het incident of crisis.

Als www.crisis.nl niet is ingezet door een overheidsinstantie, is op de site informatie te vinden over hoe mensen zich kunnen voorbereiden op incidenten of crises. 

Publieksinformatienummer

Elke overheid in Nederland kan gebruik maken van publieksinformatienummer 0800-1351. Dit nummer kan 24/7 uur worden ingezet. Een daarvoor gecontracteerd contactcenter neemt tijdens een incident de beantwoording van publieksvragen waar voor de gemeente, de veiligheidsregio of het ministerie dat het nummer inzet.