Tijdlijn implementatie CER & NIS2

Momenteel wordt de onderstaande planning gevolgd in het vertalen van de CER- en NIS2-richtlijnen naar nationale wetgeving. Dit is een indicatieve planning, die nog kan wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen hier gepubliceerd worden.

Tijdlijn: van EU-richtlijnen naar nationale wetgeving