Salafisme

Het lesaanbod van een kleine groep informele salafistische lesinstituten bevat anti-integratieve en antidemocratische elementen. Hierdoor dragen deze lesinstituten bij aan polarisatie en radicalisering.

Ondermijnende boodschap van enkele informele salafistische lesinstituten

In Nederland bieden salafistische centra regelmatig informele lessen aan. De boodschap van een kleine groep van die informele salafistische lesinstituten omvat leerstellingen waarin uitsluiting van en intolerantie, haat en afkeer jegens andersdenkenden en andersgelovigen besloten ligt. Een dergelijk lesaanbod is met name zorgelijk wanneer deze bestemd is voor kinderen en andere kwetsbare groepen. De publieke boodschap die deze salafistische informele lesinstituten uitdragen, is soms gematigder dan de inhoud van de lessen achter de schermen. Wanneer sprake is van een dergelijk intolerant lesaanbod zaaien instituten strafrechtelijk gezien veelal geen haat, maar die lessen kunnen wel een dergelijk effect hebben en er kan een polariserende werking vanuit gaan. Het kan er namelijk voor zorgen dat bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet en het kan (op termijn) bijdragen aan radicalisering van jongeren. Hierdoor wordt de ‘horizontale’ dimensie van de democratische rechtsorde (de onderlinge relaties tussen burgers) ondermijnd. De intolerante, afkerige boodschap kan op termijn in potentie ook de ‘verticale’ dimensie van de democratische rechtsorde (de relatie tussen burgers en overheid) ondergraven.

Hoewel het salafisme binnen de moslimgemeenschap slechts een kleine minderheid vormt, blijft het lesaanbod van andere islamitische stromingen achter. Dit betekent dat het salafisme in feite een disproportionele invloed heeft op de moslimgemeenschap.

Deze tekst is onderdeel van DTN 54.