Rechts-terrorisme

Accelerationisme blijft de voornaamste rechts-extremistische geweldsdreiging. Het accelerationisme kent in Nederland een paar honderd aanhangers. Van een enkeling gaat een geweldsdreiging uit. Het accelerationisme legt de nadruk op het bespoedigen van een rassenoorlog om de democratie te vervangen door een witte etnostaat. Het gebruik van terroristisch geweld is daarbij volgens aanhangers gerechtvaardigd.

Aanhangers van het accelerationistische gedachtegoed zijn uit op het vervangen van het huidige politieke bestel door een witte nationaalsocialistische etnostaat. Dat willen ze doen door het bespoedigen van een rassenoorlog. Zij beschouwen het gebruik van terroristisch geweld als een gerechtvaardigd middel bij het ontketenen van die strijd.

Het aantal Nederlandstalige aanhangers lijkt sinds 2021 niet te zijn toegenomen. Van een enkeling gaat een geweldsdreiging uit. Ook het profiel van de aanhangers is ongewijzigd. Het online karakter van de groepering maakt het lastig om in te schatten wie overgaat tot geweld. Buiten het internet komt rechts-terrorisme minder vaak voor dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit betekent echter niet dat er van dit gedachtegoed geen dreiging uitgaat, want de mogelijkheid van geweld blijft bestaan.

Normalisering van de omvolkingstheorie in Nederland

Een overeenkomst tussen het accelerationisme en de meeste andere rechts-extremistische stromingen is het geloof in de omvolkingstheorie. Het is een gegeven dat de demografische samenstelling van westerse landen de afgelopen decennia is gewijzigd, maar aanhangers van de omvolkingstheorie gaan uit van kwade opzet. Volgens de theorie zouden bepaalde groepen, vaak ‘de Joden’ of ‘de linkse elite’, op planmatige wijze de bevolkingssamenstelling van Westerse landen veranderen door witte mensen te vervangen door mensen met een andere culturele of etnische achtergrond. Vanuit de gedachte dat het voortbestaan van het witte ras door een Joodse elite wordt tegengehouden leidt de omvolkingstheorie tot een opleving van antisemitisme. Rechts-extremisten vinden dat de geboortecijfers van witte mensen omhoog moeten en keren zich tevens tegen rassenvermenging, feministen, de lhbti-scene en immigranten. Accelerationisten zien geweld en rassenoorlog als hét antwoord op de veronderstelde omvolking.

Rechts-extremistische groepen komen weer samen

Klassieke rechts-extremisten ontmoeten elkaar weer vaker tijdens fysieke bijeenkomsten. Sinds het wegvallen van de beperkende coronamaatregelen begin 2022 zoeken kleine groepjes neonazi’s en anti-islamdemonstranten elkaar op. Daarnaast laten gekende en nieuwe rechts-extremistische groepjes online en via zichtbare uitingen in de publieke ruimte van zich horen.

De dreiging van het klassieke rechts-extremistische gedachtegoed uit zich met name in de ondermijning van de democratische rechtsorde en in de aantasting van de rechtsstaat en de sociale cohesie in de samenleving.

Deze tekst is onderdeel van DTN 57.