Aanslagen in Europa

Het aantal jihadistische aanslagen in Europa is sinds het vorige decennium afgenomen. Ook zijn jihadistische aanslagen vaker kleinschalig van aard. Tot half oktober 2022 vonden twee jihadistische aanslagen, en één rechts-terroristische aanslag plaats. Daarnaast werden verschillende jihadistische en rechts-terroristische aanslagen verijdeld door veiligheidsdiensten.

Aanslagen uit jihadistische hoek

In Europa is het aantal jihadistische aanslagen in de afgelopen jaren sterk afgenomen. De dreiging van jihadistisch gemotiveerde aanslagen in Europa is daarmee weliswaar kleiner geworden, maar zeker niet verdwenen. De aanslagen die sinds 2017 plaatsvonden zijn wel vaker kleinschalig van aard en kennen gemiddeld minder slachtoffers dan voorheen. Over het algemeen gaat het om alleenhandelende daders die een aanslag plegen na geringe voorbereiding en met eenvoudig te verkrijgen aanslagmiddelen. De solitaire voorbereiding en uitvoering van de gewelddaad maken het daarbij voor veiligheidsdiensten moeilijk om dit soort personen vroegtijdig te detecteren. Veel van de alleenhandelende daders staan bekend bij de autoriteiten vanwege psychische problemen. Dit laatste kan het vaststellen van de motieven van daders compliceren.

Aanslagen uit rechts-extremistische hoek

Aanslagen met een rechts-extremistisch of accelerationistisch motief komen in Europa weinig voor. Dit betekent echter niet dat er van dit gedachtegoed geen dreiging uitgaat, want de mogelijkheid van geweld blijft bestaan. Zo vond in Slowakije begin oktober 2022 een aanslag met accelerationistisch motief plaats, waarbij twee mensen om het leven kwamen.

Deze tekst is onderdeel van DTN 57.