Aanslagen

Aanslagen in Europa door alleenhandelende daders. Het aantal terroristische aanslagen in Europa liet in de eerste helft van 2021 een dalende trend zien ten opzichte van 2020. De aanslagen in de afgelopen DTN-periode passen in het beeld van de laatste jaren in Europa: alleenhandelende daders, met eenvoudige modus operandi, een beperkt aantal slachtoffers en met name politieagenten als voorkeursdoelwit.

Opnieuw aanslagen in Europa door alleenhandelende daders

Het aantal terroristische aanslagen was in de eerste helft van 2021 lager dan in de eerste helft van 2020. In de afgelopen DTN-periode waren er in Europa twee aanslagen die mogelijk als jihadistisch of radicaalislamitisch te kwalificeren zijn, hoewel verder politieonderzoek dit moet uitwijzen. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek bleek al dat psychopathologie relatief vaker voorkomt bij alleenhandelende terroristen dan bij terroristen die binnen groepsstructuren handelen.

De aanslagen passen in het beeld van de laatste jaren in Europa. Ook nu ging het om alleenhandelende daders, hanteerden zij een eenvoudige modus operandi, was er een beperkt aantal slachtoffers en zijn politieagenten - in het geval van een radicaalislamitisch of jihadistisch motief - een voorkeursdoelwit. De solitaire voorbereiding en uitvoering van de gewelddaad maken het voor overheidsdiensten moeilijk om dit soort personen vroegtijdig te detecteren. Toch wordt de dreiging niet uitsluitend door alleenhandelende daders gevormd. De verwachting is dat het genoemde normbeeld de komende tijd voor Europa zal blijven gelden.

Deze tekst is onderdeel van DTN 55.