Vooruitblik

Voortschrijdende digitalisering zal zowel de dreiging als de weerbaarheid beïnvloeden en het belang van digitale veiligheid vergroten. Oplopende geopolitieke spanningen zullen de digitale dreiging van statelijke actoren verhogen. Technieken en technologieën waar al langer over geschreven en gesproken wordt, zoals kunstmatige intelligentie, zullen de komende jaren verder geïmplementeerd worden. Dit heeft zowel positieve als negatieve consequenties voor digitale veiligheid. Digitale veiligheid zal de komende jaren ook beïnvloed worden door de wisselwerking tussen technologie en andere ontwikkelingen. Zo zal de verdere transitie naar een datagedreven economie, met bijkomende zorgen rond privacy en digitale veiligheid, het belang van digitale veiligheid doen toenemen. Door de COVID-19 pandemie is het gebruik van digitale diensten en de digitale ruimte verder toegenomen. Dit kan een stimulans zijn voor verdere digitalisering. Ook dat maakt het belang van digitale veiligheid groter.