Belang

Digitale veiligheid is een randvoorwaarde voor het functioneren van onze maatschappij. Dat geldt in het bijzonder voor veiligheid van de digitale ruimte en vitale processen. Aantasting daarvan kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende schade. Om diverse redenen komt die veiligheid niet vanzelf tot stand. Zo lijken digitale risico’s te worden onderschat. Ondanks de potentieel grote impact van cyberincidenten, zijn deze lastig te agenderen. Het helpt daarbij niet dat het creëren van een volledig beeld van de investeringen in digitale veiligheid niet eenvoudig is.