Cybersecurity Alliantie

De Cybersecurity Alliantie (CS Alliantie) is het platform van de publiek-private samenwerking voor een digitaal weerbaar Nederland. De partijen die actief betrokken zijn bij de CS Alliantie voeren concrete, kortlopende projecten uit die bijdragen aan het streven naar een digitaal weerbaar Nederland.

De CS Alliantie is aangekondigd in de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA). In mei 2018 sloten publieke en private organisaties de intentieverklaring. Onder het credo ‘We sign up for cybersecurity’ verbonden zij zich aan het doel om maatregelen uit de NCSA samen vorm te geven en grote en kleine organisaties te ondersteunen in het vinden van concrete oplossingen voor complexe cybervraagstukken.