Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie is een van de belangrijkste instrumenten om een samenleving die zich zorgen maakt of dreigt te ontwrichten te normaliseren. De overheid moet tijdens een crisis nadrukkelijk rekening houden met gevoelens in de samenleving. De crisis zoals het publiek die waarneemt, is in feite de echte crisis.

Dit vereist dat de overheid in een crisissituatie van buiten naar binnen denkt. De informatievoorziening is gebaseerd op dat wat de burgers vanuit hun gezichtspunt willen en moeten weten. En met nadruk dus niet noodzakelijkerwijs op dat wat bestuurders wensen te zeggen.

Goede crisiscommunicatie staat voor het verspreiden van juiste, tijdige en begrijpelijke informatie over en tijdens een crisis, ramp of incident. Overheden kunnen de door de NCTV ontwikkelde communicatiemiddelen publieksinformatienummer 0800-1351 en NL-Alert inzetten voor informatie aan het publiek tijdens een crisis. De crisiscommunicatieadviseurs van de NCTV adviseren over de inzet van deze middelen.

Nationaal Crisiscentrum

Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar voor (inter)nationale partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

Telefoon: 070 751 54 00
E-mail: frontoffice-ncc@nctv.minjenv.nl