Actualisatie van het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb), het waarschuwingssysteem dat de overheid en bedrijven handelingsperspectieven biedt in geval van terroristische dreiging, is geactualiseerd. Hoofddoel van het ATb blijft de kans op een aanslag bij vitale en kwetsbare bedrijven verkleinen en de bedrijven veilig laten functioneren; ook onder een eventuele dreiging. De werkwijze van het ATb is aangepast en daarmee is het proces van het waarschuwingssysteem geoptimaliseerd.

Zo vindt de afstemming van maatregelen niet meer binnen (landelijke) uitvoerings- en/of regionale afstemmingsoverleggen plaats. Nu sluit het ATb aan bij bestaande crisisbeheersingsstructuren. Op lokaal niveau gaat het hierbij om de gezagsdriehoek en/of de multidisciplinaire crisisorganisatie. Op nationaal niveau gaat het om de nationale crisisorganisatie.

Stelsel bewaken en beveiligen

Daarnaast richt het ATb zich naast de landelijke terroristische dreiging op sectoren, ook op dreiging op afzonderlijke objecten van bedrijven binnen de aangesloten sectoren. De seperate ATb-dreigingsniveaus worden niet meer toegepast. De dreigingssystematiek van het stelsel bewaken en beveiligen vormt nu de basis, wat betekent dat op basis van de ernst en waarschijnlijkheid een maatregeladvies wordt samengesteld.

Handreiking Alerteringssysteem Terrorismebestrijding

Alle aanpassingen en de geactualiseerde manier van samenwerken bij een terroristische dreiging staan beschreven in de handreiking Alerteringssysteem Terrorismebestrijding. Deze handreiking is met name bedoeld voor publieke en private partijen, als de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, lokaal gezag en bedrijven van aan het ATb aangesloten sectoren.