Handreiking Alerteringssysteem Terrorismebestrijding - Update 2018

In deze handreiking lichten we toe hoe bedrijven, bedrijfssectoren en overheden samen werken rond een terroristische dreiging. We beschrijven het doel, de bijbehorende werkwijze en de uitgangspunten voor samenwerking in het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb).