Verdacht gedrag bij aanschaf aanslagmiddelen (chemische middelen)

Om (web)winkels en bedrijven te ondersteunen bij het melden van verdacht gedrag bij aanschaf van chemische producten, heeft de NCTV een campagne met verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. De campagne is gericht op winkelpersoneel van (web)winkels. Winkels die chemische stoffen verkopen, zijn verplicht om verdacht gedrag te melden. Brancheverenigingen beschikken ook over het campagnemateriaal en kunnen ondersteunen bij de uitvoering.

Hoe herken je risicovolle producten?

Controleer welke producten in jouw winkel of webwinkel risicovol zijn. Een lijst van stoffen waar je op moet letten is te vinden op nctv.nl/precursoren voor explosieven.

  1. Weet bij welke producten je verdachte transacties, vermissing en diefstal dient te melden. Dit zijn alle producten die bovengenoemde stoffen bevatten (1) in pure vorm of als hoofdingrediënt of (2) als onderdeel van een simpel mengsel (minder dan vijf ingrediënten).
  2. Informeer collega’s of personeel over deze risicovolle producten, op welk gedrag zij moeten letten en hoe zij verdachte transacties moeten melden.
  3. Hou de informatie actueel. Wijzigingen in het assortiment? Loop de nieuwe producten na.

Hoe herken je een verdachte transactie of verdacht gedrag?

Een klant met slechte bedoelingen kan je soms herkennen aan zijn of haar gedrag.
Voorbeelden van verdacht gedrag zijn:

  • Nervositeit | Een onrustige blik en veel transpireren
  • Grote hoeveelheden | Het kopen van ongebruikelijke hoeveelheden producten of ongebruikelijke combinaties
  • Contant geld | Enkel met contant geld willen betalen
  • Ongebruikelijke verzoeken | Het product op ongebruikelijke wijze willen laten verpakken of vervoeren

Bij twijfel mag je altijd vragen waar de producten voor dienen. Als de klant niet wil antwoorden, is dat een reden om extra alert te zijn, of de verkoop te weigeren.

Vergroot afbeelding Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën

Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën

Als je een transactie of poging tot transactie verdacht vindt, of een diefstal of vermissing ontdekt die niet gemakkelijk te verklaren is, meld dit dan bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Probeer zoveel mogelijk informatie te noteren over de klant en de transactie. Een melding maken kan telefonisch via nummer 088 154 00 00 of via precursoren@belastingdienst.nl.

Deze campagne is medegefinancierd door het EU Fonds voor interne veiligheid.

Weet wat je moet doen bij verdacht gedrag

Weet wat je moet doen bij verdacht gedrag.
Help misbruik van chemische producten voorkomen.
Ook in jouw winkel of webwinkel zijn producten verkrijgbaar die misbruikt kunnen worden voor criminele doeleinden zoals het maken van explosieven.
Daarom is het belangrijk dat je verdacht gedrag herkent en meldt. 
Zo kun je helpen om Nederland veilig te houden. 
Het kan gaan om alledaagse producten, zoals nagellakverwijderaar, haarbleekmiddel of gootsteenontstopper. 
De producten zijn op zichzelf vaak niet gevaarlijk, maar in bepaalde combinaties kunnen ze veel schade aanrichten.
Terroristen of criminelen gebruiken ze om explosieven te maken. 
Om Nederland veilig te houden, ben je daarom verplicht om verdacht gedrag tijdens de verkoop van dit soort producten te melden. 
Een klant met slechte bedoelingen kan je soms herkennen aan zijn of haar gedrag. 
Denk bijvoorbeeld aan nervositeit, een onrustige blik, of veel transpireren.
In combinatie met de aanschaf van abnormaal grote hoeveelheden van een product, vreemde combinaties van producten of enkel contant willen betalen, kan dit een teken zijn van een verdachte transactie. 
Bij twijfel mag je altijd vragen waar de producten voor dienen.
Als de klant niet wil antwoorden, is dat een reden om extra alert te zijn. Je kan ook besluiten om de verkoop te weigeren. 
Ben je getuige van verdacht gedrag of verdachte transacties?
Meld dit dan bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën.
Om ons zo goed mogelijk te helpen, is het belangrijk zo veel mogelijk details te onthouden.
Over de klant en over de aangeschafte producten.  
Veel winkels en webwinkels hebben zelf al maatregelen genomen om verdachte transacties te voorkomen en te melden.
Zorg dat je weet wat je moet doen bij verdacht gedrag en verdachte transacties.
Ga erover in gesprek met je collega's en fris je kennis op. 
Zo kan ook jij helpen om aanslagen te voorkomen en Nederland veilig te houden.
Voor meer informatie, een volledige lijst van stoffen en contactgegevens van het meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën, ga naar www.nctv.nl/aanslagmiddelen.