Evaluatie Themadag Weerbaarheid Statelijke Dreigingen

Evaluatie Themadag Weerbaarheid Statelijke Dreigingen van 30 mei 2022

Uw gegevens

*Verplichte velden

Hoe heeft u de themadag in het algemeen ervaren? *
Heeft de themadag u nieuwe inzichten gebracht? *
Heeft uw gemeente een contactpersoon voor statelijke dreigingen? *
Welke kennis op het gebied van statelijke dreigingen is binnen uw gemeente volgens u onvoldoende aanwezig? *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor het evalueren van de themadag. De uitkomsten worden op basis van functie/organisatie verwerkt, niet op persoonsnamen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens voor het evalueren van de themadag. De uitkomsten worden op basis van functie/organisatie verwerkt, niet op persoonsnamen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor het evalueren van de themadag op basis van organisatie en functies. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na afronding van de evaluatie van de themadag worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *