Evaluatie CSBN 2021

Externe evaluatie CSBN 2021

Ik zie het CSBN als een onafhankelijk product.
Ik zie het CSBN als een betrouwbaar product.
Het CSBN sluit aan op mijn inhoudelijke behoefte.
Het CSBN geeft mij goed inzicht in de digitale dreigingen voor de nationale veiligheid.
Het CSBN geeft mij goed inzicht in de weerbaarheid tegen digitale dreigingen.
Het CSBN geeft mij goed inzicht in de belangen die kunnen worden aangetast door digitale dreigingen.
De nieuwe indeling in een Kern-CSBN en verdiepende themahoofdstukken vind ik waardevol.
Welk(e) hoofdstuk(ken) in het CSBN vindt u het meest waardevol?
De dreigingsscenario’s zijn een waardevolle toevoeging aan het CSBN.
De Handreiking Cybersecuritymaatregelen van het NCSC, die gelijk met het CSBN is gepubliceerd, is behulpzaam bij het verbeteren van de informatiebeveiliging van organisaties en bedrijven.
Het CSBN is geschikt voor het in mijn organisatie creëren van draagvlak/aandacht voor cybersecurity.
De bij het CSBN opgeleverde infographic is voor mij een waardevol product.
Hebt u deelgenomen aan het CSBN-webinar in juni? Zo ja, is het webinar een waardevolle manier om het CSBN te presenteren?
Zo ja, is het webinar een waardevolle manier om het CSBN te presenteren?