Evaluatie CSBN 2020

Externe evaluatie CSBN 2020

Ik zie het CSBN als een onafhankelijk product.
Ik zie het CSBN als een betrouwbaar product.
Het CSBN sluit aan op mijn inhoudelijke behoefte.
Het CSBN geeft mij goed inzicht in de dreigingen die informatie- en procesbesturingssys-temen kunnen aantasten en een dreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid.

bijvoorbeeld dreigingen die de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van informatie-en procesbesturingssystemen aantasten

Het CSBN geeft mij goed inzicht in de weerbaarheid tegen digitale dreigingen.
Het CSBN geeft mij goed inzicht in de belangen die kunnen worden aangetast door digitale dreigingen.
Welk(e) hoofdstuk(ken) in het CSBN vindt u het meest waardevol?
Het (nieuwe) hoofdstuk scenario’s is een waardevolle toevoeging aan het CSBN.
Het voortaan toevoegen van een handelingsperspectief aan het CSBN zou voor mij waardevol zijn.
De bij het CSBN opgeleverde infographic is voor mij een waardevol product.
Het CSBN is geschikt voor het in mijn organisatie creëren van draagvlak/aandacht voor cybersecurity.
Hebt u deelgenomen aan het CSBN-webinar in juni?
Zo ja, is het webinar een waardevolle manier om het CSBN te presenteren? *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *