Evaluatie

Afgelopen half jaar zijn de Versterkingsgelden voor de periode 2023 – 2024 aangevraagd, beoordeeld en toegekend. Dit jaar is er gebruik gemaakt van een aantal nieuwe formats, zoals de aanvraag- en beoordelingsformulieren. Om dit proces in de toekomst te verbeteren zijn wij benieuwd naar uw ervaringen. Uw antwoorden op onderstaande vragen geven ons inzicht in mogelijk verbeterpunten.

Evaluatie

Proces
1.(verplicht)
Mogelijkheid tot toelichting van uw antwoord op bovenstaande vraag
2.(verplicht)
Mogelijkheid tot toelichting van uw antwoord op bovenstaande vraag
Aanvraag
5.(verplicht)
Mogelijkheid tot toelichting van uw antwoord op bovenstaande vraag
Beoordeling
8.(verplicht)
Mogelijkheid tot toelichting van uw antwoord op bovenstaande vraag
Toekenning
10.(verplicht)
Mogelijkheid tot toelichting van uw antwoord op bovenstaande vraag
11.(verplicht)
Mogelijkheid tot toelichting van uw antwoord op bovenstaande vraag
Algemene opmerkingen
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om het proces te evalueren, waarna uw gegevens vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld

Akkoordverklaring(verplicht)