Evaluatie

Evaluatie themadag Versterkingsgelden en Lokale Aanpak 11 mei 2023

(verplicht)
(verplicht)
(verplicht)
(verplicht)
Waar moet in de toekomst de focus op liggen?(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens ter evaluatie en verbetering van de themadag Versterkingsgelden en Lokale Aanpak, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)