Enquête CSBN 2022

Afgelopen juli publiceerden we het Cybersecuritybeeld Nederland 2022. We zijn benieuwd wat u vond van de inhoud, bruikbaarheid en meer. Hieronder kunt u de enquête invullen.

Enquête CSBN 2022

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

‘Wij gebruiken uw gegevens om het CSBN 2022 te evalueren. Uw informatie wordt niet herleidbaar met derden gedeeld.’

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

‘Wij gebruiken uw gegevens, omdat wij anders niet het juiste inzicht krijgen in de informatiebehoefte.’

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

‘Wij gebruiken uw gegevens om het CSBN 2022 te evalueren. Uw reactie wordt door onze eigen medewerkers geanalyseerd. Uw informatie wordt niet herleidbaar met derden gedeeld.’

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

‘Zodra wij de gegevens uit de enquête hebben geanalyseerd worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.’

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *
1. Ik zie het CSBN als een onafhankelijk product.
2. Ik zie het CSBN als een betrouwbaar product.
3. Het CSBN sluit aan op mijn inhoudelijke behoefte.
4. Het CSBN is geschikt voor het in mijn organisatie creëren van draagvlak/aandacht voor cybersecurity.
5. Het CSBN geeft mij goed inzicht in de digitale dreigingen voor de nationale veiligheid.
6. Het CSBN geeft mij goed inzicht in de weerbaarheid tegen digitale dreigingen.
7. Het CSBN geeft mij goed inzicht in de belangen die kunnen worden aangetast door digitale dreigingen.
8. Dit jaar is er voor gekozen om geen regulier CSBN uit te brengen, maar een CSBN met strategische thema’s voor de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie (NLCS). Dit was een goede keuze.
9. De terugblik CSBN 2018-2021 in visuele vorm spreekt mij aan.
10. De dreigingsscenario’s zoals in CSBN 2020 en 2021 heb ik gemist.
11. De bij het CSBN opgeleverde infographic is voor mij een waardevol product.
12. Ik vind het jammer dat dit jaar geen webinar heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de publicatie van het CSBN.
13. Welke hoofdstukken van het CSBN hebt u het meest gewaardeerd: