DTN-symposium

Aanvraag conferentieboekje DTN symposium ‘Een dreigingsinschatting op niveau’

Maximaal 15 conferentieboekjes per adres

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Eenmalig toesturen van het DTN conferentieboekje, gegevens worden niet gedeeld en na verzending niet bewaard en vernietigd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Eenmalig toesturen van het DTN conferentieboekje, gegevens worden niet gedeeld en na verzending niet bewaard en vernietigd. In het mailbericht aan de respondenten is bovengenoemde tekst opgenomen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Eenmalig toesturen van het DTN conferentieboekje, gegevens worden niet gedeeld en na verzending niet bewaard en vernietigd.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na verzending van het conferentieboekje worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd. Zo spoedig als mogelijk (en uiterlijk 31-12-2019) zijn de gegevens niet meer voor ons beschikbaar.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *