Koepelnotitie Communicatie bij digitale incidenten 2021

incidenten kunnen onze maatschappij in het hart raken en gedurende korte of langere tijd verlammen. Met enige regelmaat worden we opgeschrikt door incidenten die aantonen hoe groot de impact van een digitale storing of aanval kan zijn. De kwetsbaarheden in Citrix-producten, de onbereikbaarheid van 112 door een storing bij KPN en ransomware-aanvallen zoals op de Universiteit Maastricht zijn voorbeelden daarvan.