Nationaal Crisisplan Digitaal: schade beperken en snel herstel

Vrijdag 21 februari is het Nationaal Crisisplan Digitaal aangeboden aan publieke en private partners die een rol kunnen hebben bij de crisisbeheersing van digitale incidenten. Onze digitale veiligheid vereist aandacht, alertheid en aanpak. Digitale incidenten en aanvallen volgen elkaar steeds sneller op. En hoewel de NCTV samen met haar partners sterk inzet op het verhogen van de digitale weerbaarheid om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen, kan het toch misgaan. Het Nationaal Crisisplan Digitaal voorziet in de behoefte aan een adequate crisisaanpak. Met als doel: schade beperken en snel herstel.

Er zijn tal van digitale scenario’s mogelijk met doorwerking in het fysieke domein die een crisisaanpak vereisen. Het Nationaal Crisisplan Digitaal helpt de vertaalslag te maken van de crisisaanpak op nationaal niveau naar operationeel uitgewerkte plannen en draaiboeken voor overheden, vitale aanbieders en niet-vitale sectoren zoals zorg, onderwijs en watermanagement.

Basis voor oefeningen

Het plan leent zich ook goed voor oefeningen. Samen voorbereiden en oefenen is per slot van rekening noodzakelijk voor een effectieve crisisbeheersing. Met de verschillende bouwstenen uit het plan kan iedere organisatie een passend scenario creëren. Ook de NCTV gebruikt dit plan als basis voor de aanpak van digitale incidenten en oefeningen op nationaal niveau, zoals Isidoor 2020.

Voortgangsbrief Agenda risico- en crisisbeheersing

De Tweede Kamer heeft het Nationaal Crisisplan ontvangen, samen met de voortgangsbrief over de Agenda risico- en crisisbeheersing 2018-2021. In de Agenda staat op welke manier het kabinet, samen met crisispartners waaronder veiligheidsregio’s en beheerders van vitale processen en diensten, vanuit een samenhangende aanpak bijdraagt aan een veilig Nederland. Voorbereiding op digitale dreigingen is een van de speerpunten van de Agenda. In dit kader is ook het Nationaal Crisisplan Digitaal opgesteld.