Benoeming Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

P.J. (Pieter-Jaap) Aalbersberg EMPM wordt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2019.

Pieter-Jaap Aalbersberg is op dit moment politiechef van de regionale eenheid Amsterdam. Daarvoor was hij achtereenvolgens korpschef Politie Amsterdam-Amstelland en korpschef Politie IJsselland. Eerder vervulde hij onder andere de functie van plaatsvervangend korpschef IJsselland.

Pieter-Jaap Aalbersberg volgde de Politieacademie en hij behaalde een Executive Master of Police Management aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

De benoeming van de heer Aalbersberg is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.